Срокът за деклариране на доходите изтича днес

НАП

Близо 500 000 физически лица са подали данъчните си декларации за облагане на доходите в НАП до момента, 85% от тях по интернет.

6000 са документите, постъпили в офиса на агенцията в Монтана. 4832 от тях са подадени по електронен път – 3807 с персонален идентификационен код /ПИК/ и 1025 с квалифициран електронен подпис /КЕП/.

Данъчната кампания за деклариране на доходите, получени през 2020 г., приключва в полунощ днес, 5 май, за ползващите електронни услуги и в 17,30 ч. за избралите да подадат формулярите си на хартия в офисите на приходната администрация. Декларацията може да бъде изпратена и по пощата, като важи датата на пощенското клеймо.

Предварително попълнената данъчна декларация е предпочетена от близо 70% от деклариралите доходите си до момента. Всеки, който притежава ПИК или КЕП, има достъп до нея през Портала за е-услуги на агенцията.

Срокът за плащане на декларирания данък за довнасяне по годишната декларация също изтича днес. Най-удобният начин за внасяне на данъка е по електронен път с дебитна и кредитна карта. Услугата „Справка за задълженията с възможност за плащане“ е достъпна с ПИК и КЕП в портала за е-услуги на приходната администрация, като за плащания с т. на.р виртуален ПОС не се дължат такси.

Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци може да се получи на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един разговор или съобразно тарифата на мобилния оператор или на www.nap.bg.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.