Ръст на приходите в НАП Монтана с над 6,6 млн. лв.

Дават ви пари за да гласувате, обадете се на полицията

Близо 41 млн. лв. са постъпленията в офиса на Националната агенция за приходите в Монтана към 30 април т. г., което е с над 6,6 млн. лв. повече спрямо същия период на миналата година.

Рекордните постъпления от данъци и осигурителни вноски се случват в условия на продължаваща обстановка на пандемия и при отложено за юни 2021 г. (вместо до края на март) внасяне на корпоративния данък. Към 30 април т. г. приходите в НАП Монтана са над 7 млн. лв. от данък върху доходите на физическите лица, над 2 млн. лв. от корпоративни данъци и 840 хил. лв. от ДДС. 

Общият размер на приходите от осигурителни вноски за периода е 28,6 млн. лв., като от тях 16,7 млн. лв. са за държавно обществено осигуряване, 7,8 млн. лв. – за здравноосигурителни вноски, и 3,6 млн. лв. – за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Най-висок е ръстът на постъпленията при данъците върху доходите на физическите лица – над 16%, следван от данъка върху добавената стойност и корпоративния данък. Приходите от осигурителни вноски растат стабилно с около 6 на сто спрямо същия период на миналата година.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.