Пътна полиция провежда традиционната си кампания „Абитуриенти“

Безопасността на движението по пътищата ще бъде осигурявана и през почивните дни около празничния 24 май

Пътна полиция провежда традиционната си кампания "Абитуриенти"
Архив: "Монтана 24"

ОДМВР Монтана е предприела организационни мерки за провеждането на традиционната кампания на Пътна полиция „Абитуриенти“ и осигуряване безопасността на движението по пътищата по време на проявите, свързани с честването на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Като превантивни мерки са предвидени беседи със зрелостници и родители по покана на ръководства на училища или училищни настоятелства, в които ще участват служители с богат професионален опит. На срещи с представители на училищата и органите на местната власт ще бъдат набелязани съвместни мерки за опазването на обществения ред и безопасността на движението по пътищата по време на абитуриентските балове. По време на тържествата ще се осъществяват предварително планирани полицейски мероприятия. В разстановката на силите и средствата на районните управления ще бъдат включени училищата с очаквано събиране на МПС за извозване на абитуриенти, като предварително ще бъдат уточнени маршрутите за придвижване и местата за провеждане на балове.

В седмицата преди баловете се извършват проверки в заведенията –ресторанти, барове, дискотеки, клубове и други, в които ще се провеждат организирани празненства. Контролът се осъществява във взаимодействие с местните структури на РДПБЗН и на ГДЖСОБТ, Областните дирекции по безопасност на храните и други компетентни институции, които следят за пожарната и аварийна безопасност на обектите, качеството на предлаганите храни, стоки и други, имащи отношение към сигурността на празнуващите.

Специално внимание се обръща на пропускателния режим за недопускането на лица с: огнестрелно оръжие, агресивно поведение, в нетрезво състояние и/или видимо употребили наркотични вещества или техни аналози, които биха предизвикали нарушения на обществения ред. Провеждат се срещи с ръководителите на частните охранителни фирми, охраняващи учебни заведения, за своевременен обмен на информация и взаимодействие. Предвижда се още завишен контрол на пренасянето, законната употреба и съхранението на взривни вещества, огнестрелно оръжие, боеприпаси и пиротехнически средства. 

Предприемат се мерки за недопускане на нерегламентирано използване на пиротехнически средства на обществени места.

За недопускане на инциденти при организирано придвижване на абитуриенти ще бъде засилено присъствието на полицейските органи с правомощия за работа по Закона за движението по пътищата. За документиране на нарушенията, извършвани от водачи на МПС по време на придвижването и превозването на абитуриенти, ще бъдат изполвани всички налични автоматизирани средства за видео контрол. Движението на колони от МПС, превозващи абитуриенти, и придружаващите ги автомобили ще се регулира и подпомага с полицейски автомобили и/или мотоциклети с цел недопускане на пътни инциденти.

В случай на организирани пътувания за деца и ученици ще се извършват проверки за спазване на мерките против разпространението на COVID-19, инструктажи на водачите на автобуси и проверки на водачите за употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, както и на техническата изправност на превозните средства, с които ще се осъществяват пътуванията.

Кампания „Абитуриенти“ и осигуряването на безопасността при движение по улиците на населените места и по пътищата при честване на 24 май ще бъдат съобразени с мерките за безопасност, свързани с ограничаване разпространението на COVID-19.

Практически препоръки към абитуриентите
За да бъдат избегнати пътни инциденти с абитуриенти и празнуващи, Главна дирекция „Национална полиция“ и отдел „Пътна полиция“ Ви препоръчват:
По време на абитуриентските празници, пълни с дълги, весели и нестихващи забавления, и през празничния месец май по време на честванията на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност
бъдете отговорни и не забравяйте, че доброто настроение не трябва да се помрачава с необмислени постъпки и трагични инциденти.

Спазване на законовите разпоредби

Правилата за движение по пътищата важат и по време на празниците. Видеокамери ще документират, както досега, поведението на абитуриентите и на техните близки, които ги возят. За вашата сигурност от пътна полиция ще бъде организирано съпровождане с полицейски автомобили на колони от моторни превозни средства (МПС), превозващи абитуриенти.

Ще се координират действията с организаторите на екскурзии за предпазване от инциденти по време на тържествата, а водачите на автобусите ще бъдат специално инструктирани.
Помогнете си и сами, като бъдете внимателни и не се примирявате с нарушенията на обществения ред, които може да застрашат и сигурността на движението по пътищата. Не забравяйте, че винаги може да се обадите на телефон 112 и да поискате помощ. Подсигурете се и с телефонните номера на близки, които биха се отзовали на молбата ви за помощ.

Предпазване от съществуващите рискове
Най-рисковото поведение на возещите абитуриенти е свързано с: управление с превишена скорост и извършване на опасни маневри с автомобили; отнемане на предимство; преминаване при червен сигнал на светофара; неправилно превозване на пътници, показващи се от прозорците и люковете на автомобилите или седнали върху рамките на вратите; возене на повече пътници от броя от местата за сядане; управление от неправоспособни водачи и/или употребили алкохол и/или наркотични вещества; подаване на неразрешени светлинни и звукови сигнали и агресивно поведение към останалите участници в движението, главно към пешеходците.

За вашата сигурност се движете с по-ниска скорост. Така дори ще ви забележат! Бъдете толерантни към другите участници в движението, които не празнуват. Помнете, че червеният сигнал на светофара не дава предимство на празнуващите! Неправилното положение при возене може да доведе до тежки наранявания, ако на пътя внезапно възникне препятствие или рязко бъде променена скоростта на движение.

Еуфорията и многото празнуващи около вас не са скрили съществуващите опасности на пътя и не са оправдание да седнете зад волана, ако не сте правоспособен водач или ако сте употребили алкохол. Учестеното използването на светлини и звуков сигнал от автомобила ви може да се възприеме като знак за възникнала опасност и да доведе до неадекватни реакции у останалите участници в движението; понякога силният шум може да дезориентира малки деца или възрастни хора и внезапно да ги провокира към непредвидими реакции и поведение на пътя.

Помогнете си и сами, като предварително обмислите действията си и поговорите за това с останалите абитуриенти, с компанията, с децата си, с шофьора на абитуриентския автомобил. Подгответе се за забавление в добра компания, но с трезвен и опитен водач на празничната кола.

Ако сте абитуриент
Знайте, че емоциите и еуфорията са лош съветник и водят до загуба на чувството за предпазливост, до безкритичност и опасна агресивност. Изпитият алкохол подвежда към взимане на “смели” решения, като често се подценява рискът от стоенето прав в автомобила, показването през люковете, седенето на вратите, размахването или изхвърлянето на пътното платно на бутилки и други празнични атрибути.
За Вашата сигурност
Използвайте това, че точно вие сте в центъра на вниманието и в този ден се изпълняват вашите желания, като заради собствената си безопасност настойчиво помолите останалите да не рискуват и да не провалят празника ви. Ако пък някой е пийнал повече и не се вслушва в молбата ви, дискретно потърсете съдействие от другите от компанията. Ако се наложи, потърсете помощта на родители или други ваши близки.
Помогнете си и сами,
Като не приемете да ви вози някой, който вече е пил алкохол или е неправоспособен. Предварително осигурете трезвен шофьор, който да ви вози по празничните маршрути, както и резервен, който да замести титуляра, ако той се изкуши и се почерпи с алкохол. Не оставайте безучастни под заплахата от катастрофа. Ако лично вие шофирате към мястото на бала, по-добре е да не се движите в колона с други автомобили, превозващи абитуриенти, и да не се поддавате на провокациите на останалите за състезаване или други нарушения на правилата за движение по пътищата. Несъобразната скорост в населено място увеличава риска да блъснете дете, пешеходец или да катастрофирате с удар в друго превозно средство, стълб и др.
Не изключвайте мобилните си телефони, а при нужда потърсете полицията на телефон 112 или своите родители и близки.
Ако сте родители на абитуриенти
Независимо от суматохата по организацията на празника на вашия син или дъщеря отделете специално внимание на сигурността на абитуриента и на тези, които го съпровождат.
За тяхната сигурност
Предложете им истински да се забавляват на бала, а вие или друг да поеме ангажимента да им бъде шофьор. Дори да са правоспособни водачи, за предпочитане е абитуриентите да не шофират, когато са в особено емоционално състояние и лесно може да допуснат грешки. Ако все пак за деня на бала или за следващите празнични дни предоставите на своя абитуриент семейния автомобил, поговорете с него насаме за опасностите на пътя. Доброжелателно го предупредете: да не си позволява алкохол, да не кара рисково и да не се влияе от опасни спонтанни предложения за извънредни пътувания от страна на пийналата компания.
Предложете зряло решение абитуриентът/абитуриентката да не изключва мобилния си телефон, за да може да потърси помощ при нужда. Поддържайте периодично връзка със сина си/дъщеря си, осведомявайте се ненатрапчиво как протичат празничните вечери.

Помогнете си и сами,
Като не прекалявате с алкохола на тържеството у дома или в заведението преди абитуриентския бал. Вашите съвети няма да бъдат омаловажени, ако бъдат дадени, преди да се почерпите за празника. Имайте готовност, ако се наложи, да отидете на мястото на празника и да помогнете на абитуриентите. Непременно предупредете водача на автомобила с абитуриента за засиления полицейски контрол и за заснемането с видеокамери на опасните нарушения, за които по-късно ще бъдат наложени санкции. При необходимост за предотвратяване на рискови пътувания, скандали или нарушения на обществения ред потърсете съдействие от полицията чрез телефон 112.

Отдел „Пътна полиция” –
Главна дирекция „Национална полиция”

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.