Започват разяснителни срещи по проекта за подмяна на отоплителните уреди в Монтана

Започват разяснителни срещи по проекта за подмяна на отоплителните уреди в Монтана

Община Монтана стартира разяснителна кампания в рамките на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.  

В тази връзка ще бъдат проведени четири информационни срещи  на 24, 25, 26 и 27 май  от 17 часа, в сградата на Младежки дом – Монтана, на адрес гр. Монтана, 3400, ул. „Трети март” № 98. 

В рамките на информационната среща, заинтересованата общественост ще бъде детайлно запозната с условията и начините за домакинствата безплатно да подменят стари индивидуални / многофамилни отоплителни уреди на твърдо гориво (дърва и въглища) с нови, алтернативни форми на отопление.

Повече информация може да получите на сайта на община Монтана – www.montana.bg и на телефон: 0888 491 248.O