Започна разяснителна кампания по проекта за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво

Община Монтана стартира разяснителна кампания в рамките на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. 

В тази връзка ще бъдат проведени информационни срещи  на 25, 26, и 27 май  от 17 часа, в сградата на Младежки дом – Монтана, на адрес гр. Монтана, 3400, ул. „Трети март” № 98.