Спад на безработицата в Северозапада отчитат през април

Вижте свободните работни места към Бюрото по труда в Монтана

Равнището на регистрираната безработица през април, по данни от Административната статистика на Агенцията по заетостта на територията на трите области – Видин, Враца и Монтана е 11.6%. Спадът на годишна база е с 3.1 процентни пункта – от 14.7% през април 2020 г., а намалението спрямо предходния месец е с 0.2%.

Регистрираните безработни през месеца са 20 021, което е с 417 лица по-малко от март и с 5338 лица по-малко в сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 1647 безработни лица, като намалението е с 279 лица спрямо март т.г. и с 2621 спрямо април 2020 г. Други 22 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца.

Започналите работа през април безработни са 1237. Данните от административната статистика отчитат намаление от 563 на броя им спрямо март и запазване на броя им спрямо същия месец на предходната година (1218). Други 14 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите също чрез бюрата по труда са намерили своето ново работно място.

84.5% от започналите работа през април или 1045 лица са устроени с помощта на бюрата по труда, като в реалната икономика са започнали работа 53.8% от тях или 658 лица. От тях най-много са наети в сектора на търговията , следвани от държавното управление преработващата промишленост, хотелиерството и ресторантьорството. Постъпилите на работа в чужбина през м. април са 14.1% от общо постъпилите.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.

ИЗТОЧНИКРадио "Видин"