Близо 2400 семейства ще могат да подменят старите си печки на дърва

Близо 2400 семейства ще могат да подменят старите си печки на дърва
????????????????????????????????????

Стотици граждани на Монтана взеха участие в петте информационни срещи, проведени в рамките на разяснителната кампания по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление “.

Кметът на Монтана Златко Живков се включи и в петте срещи, последната от които се проведе на 27 май от 17 часа в голяма зала на Младежкия дом- Монтана. Пред присъстващите той представи политиките на общината за опазване на околната среда и  мерките, които ще бъдат извършени в хода на проекта. До октомври 2023 година близо 2400 домакинства в Монтана ще могат да подменят старите си печки на дърва и парни котли на въглища с нови екологични отоплителни уреди. Инвестицията по проекта е  безвъзмездната финансова помощ в размер на 10 692 807,22 лева. Финансирането е осигурено от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държания бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Кой ще може да кандидатства, при какви условия, необходимите документи, срокове и място за подаване, разясни зам.кметът на Монтана Диман Георгиев, координатор на проекта. Той уточни, че от средата на юли ще има обособено гише в общинската администрация, на което всеки ще може да получи подробна информация. Тя ще бъде достъпна и на сайта на общината.

В настоящия етап от проекта се подготвят обществените поръчки за избор на доставчик на екологичните отоплителни уреди, с които да бъдат заменени старите печки и парни котли. Най-вероятно доставчиците ще бъдат определени до септември. В презентацията си Георгиев разясни и видовете отоплителни уреди. Те ще бъдат котли и камини на пелети, газови котли и климатици. Всеки одобрен кандидат е необходимо да декларира писмено, че ще използва новото отоплително устройство в посочения имот най-малко 2 години от датата на доставката и монтажа му. За спазването на това условие ще бъдат извършвани проверки, които ще бъдат направени от въздуха с дрон и термокамера,   

Тъй като към проекта има голям обществен интерес, са изработени и критерии за класиране на допуснатите до участие кандидати.  Предимство ще получават колективните решения, собственици на топло изолирани жилища и на такива, които се намират в силно замърсени градски зони, семейства с малки деца и възрастни хора.

Повече информация може да получите на сайта на община Монтана – www.montana.bg и на телефон: 0888 491 248.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.