Забраняват изсичането на гори

Забраняват изсичането на гори

Започват засилени проверки във връзка с наложената забрана за изсичане на гори в страната. Това съобщиха от земеделското министерство.

На място в държавните горски предприятия, регионалните дирекции по горите и държавните ловни стопанства ще бъдат изпращани и мобилни екипи от Изпълнителна агенция по горите.

До края на годината се ограничава провеждането на сечи в държавните горски територии. Забраната обхваща изсичането на гори в 15-метровата зона от двете страни на постоянните водни течения, както и в буферната зона, която включва 100-метровата ивица на редица реки, сред които Русенски Лом и Камчия. Ограничават се сечите в урбанизирани територии и горски територии за защита на сградите и обектите на техническата инфраструктура в определени диапазони.

Държавните предприятия ще намалят и с 30% обема на предвиденото средногодишно ползване по горскостопанските планове от гори с възраст над 100 години.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.

ИЗТОЧНИКБНР