Съдия Милена Бранкова пое поста Председател на Окръжен съд – Монтана за втори мандат

Седем месеца затвор за мъж шофирал без книжка

Съдия Милена Бранкова за втори път зае поста Председател на Окръжен съд – Монтана. В заседанието си на 20 май т. г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет я избра единодушно с 13 гласа „за“.

Съдия Бранкова има над 29 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Професионалната ѝ кариера започва през 1992 г. като младши съдия в Окръжен съд – Монтана, след което последователно е съдия и заместник-председател на Районен съд – Монтана, съдия и заместник-председател на ОС – Монтана. В периода 26 януари 2015 – 26 януари 2020 г. тя е „Административен ръководител – Председател“ на Окръжен съд – Монтана.  

Като основни цели в концепцията си за кандидатстването за втори мандат за  ръководител на ОС – Монтана съдия Бранкова посочи постигането на бързо, качествено и предвидимо правораздаване и  предоставяне на административно-правни услуги, за реализирането на които ще разчита на укрепване на кадровия ресурс на Окръжен съд – Монтана и повишаване на професионалната квалификация на съдиите, съдебните служители и съдебните заседатели.  

В представянето си  пред ВСС съдия Бранкова акцентира и на поддържаната от съда много добра комуникация с органите и службите, свързани с неговата дейност, както и на мерките за повишаване на общественото доверие в съдебната власт. Като основен проблем  в изслушването си от ВСС съдия Бранкова очерта кадровия дефицит в районните съдилища и отправи молба за приключване на конкурсите, за да се осигури нормална натовареност на магистратите.

В подкрепата си към кандидатурата на съдия Бранкова  членовете  на ВСС обърнаха внимание на дългогодишната  й кариера и натрупан опит, на  успешния й първи мандат и на творческия ѝ подход при разрешаване на проблемите в съда.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.