Информация за гражданите с изтичащи лични документи

Информация за гражданите с изтичащи лични документи

Във връзка с провеждането на изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г., с цел недопускане на напрежение при административното обслужване на граждани при издаването на български лични документи, предвид все още големия брой лични карти, чийто срок на валидност изтича през 2021 г., сектор „Български документи за самоличност“ (БДС) при ОДМВР Монтана информира:

Заявления за издаване на български лични документи може да се подават и преди изтичане срока на валидност на притежаваните документи.

За улеснение, гражданите могат да подават заявления за лична карта и/или паспорт в сектор БДС при ОДМВР Монтана в гр. Монтана, гр. Лом, гр. Берковица и гр. Вършец според техния избор и предпочитание в рамките на работното време (от 08,30 ч. до 17,30 ч.).

Съответно, готовите документи се получават в същото звено, където е подадено заявлението. Информация за натовареността на звената БДС при ОДМВР-Монтана се публикува ежеседмично на сайта на дирекцията.

Създадена е възможност по постъпили искания от институции, ведомства, кметства и други да се осъществява организиран прием за заявления за издаване на лични документи – по предварително създадена организация и при строго спазване на всички разпоредени противоепидемични мерки.

Удължаването на валидността на личните карти и паспорти, съгласно разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, се отнася само за тези от тях, чийто срок на валидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г. За срока на удължаването с 6 месеца личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина – при условията на реципрочност.

Гражданите, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата „Издаване на лична карта и/или паспорт“ чрез електронните административни услуги и да ги подават онлайн на адрес: https://e-uslugi.mvr.bg , където могат да се информират подробно за условията за подаване на заявление за издаване на български документи за самоличност по електронен път.

Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на валидността на личната карта.

При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20.00 (двадесет) до 150 (сто и петдесет) лева.

Работното време на гишета на Паспортна служба е в делничните дни от 08,30 ч. до 17,30 ч. за гр. Монтана / без прекъсване на обяд/ ; гр.Лом, гр. Берковица и гр. Вършец / с обедна почивка от 12 – 13 ч./.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.