Инспекцията по труда ще разяснява трудовите ни права в чужбина

Инспекцията по труда ще разяснява трудовите ни права в чужбина

Какви са трудовите и осигурителните права на българските граждани при заетост в страните – членки на Европейския съюз, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария? Как да се предпазят от измами при търсене на работа в чужбина?

На тези и още въпроси може да бъде получен отговор по време на информационния ден, организиран от Инспекцията по труда в Монтана  с подкрепата на Националния осигурителен институт (НОИ) и Агенцията по заетостта (АЗ). Той ще се проведе на 22.06.2021 г  от 10.00- 15.00 часа  в приемната на Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Монтана  , пл. Жеравица № 5 , ет .3.

Консултации могат да получат търсещи работа и работници, както и юридически лица, които предлагат заетост зад граница – командироващи работодатели; предприятия, осигуряващи временна работа; фирми посредници.

По време на информационния ден инспектори по труда ще консултират по въпроси, свързани с трудовото право. От НОИ ще информират по казуси, свързани с осигурителното законодателство, включително и за преноса на осигурителни права. От АЗ ще представят полезна информация за посредничеството за работа.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.