Нов зам.-директор на полицията в Монтана и нови началници в Лом и Берковица

Полицията в Монтана откри телефони за сигнали за предстоящите избори

Със заповед на министъра на вътрешните работи от 29.06.2021 г. за зам.-директор на ОД МВР Монтана е назначен комисар Даниел Псалтиров.

Даниел Псалтиров

Той е завършил Академията на МВР, специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и специалност „Право“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград. В РУ Монтана постъпва през 2004 г., като е заемал длъжностите дознател, началник на РУ Монтана и директор на ОДМВР Монтана. До момента бе началник на разследващите полицаи в РУ Монтана.

За н-к на РУ Лом е назначен гл. инспектор Георги Петков, за н-к на РУ Берковица – гл. инспектор Мартин Йонин.

Мартин Йонин


Гл. инспектор Мартин Йонин е завършил Технически университет –  гр. София. В РУ Берковица постъпва през  2001 г. като инспектор КОС в охранителна полиция. Работил е като разузнавач в РУ Берковица, разузнавач в РУ Вършец, н-к РУ Вършец, н-к сектор „Управление на собствеността и социални дейности“ в ОДМВР Монтана. До момента бе разузнавач в криминална полиция на РУ Берковица.

Георги Петков

Гл. инспектор Георги Петков е завършил  ТУ Габрово и УниБИТ-гр. София. В РУ Лом постъпва през 1993 г., като е преминал през длъжностите полицейски инспектор, разузнавач, началник на Участък Якимово и РУ Лом. До момента бе началник на криминална полиция в РУ Лом.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.