Експерти от РИОСВ – Монтана спасиха четири малки щъркела

Експерти от РИОСВ – Монтана спасиха четири малки щъркела

Експерти от РИОСВ – Монтана спасиха четири малки щъркела от гнездо разположено на стълб в с. Долно Озирово, общ. Вършец, обл. Монтана.

По неизвестни причини те са останали без един от родителите и отглеждането им е било невъзможно.

Птиците са свалени от гнездото, състоянието им е добро и са изпратени за последващи грижи в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Белият щъркел е защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.