Днес е Денят за размисъл преди парламентарните избори

Ниска избиратена активност в област Монтана

Днес е Денят за размисъл преди парламентарните избори на 11 юли. В този ден е забранена политическата агитация и оповестяването на социологически данни за нагласите на избирателите. Забраната продължава от 00.00 часа днес до 20.00 часа в изборния ден в неделя.

На 11 юли 2021 година общо 121 932 избиратели в област Монтана ще имат право да гласуват и изберат народни представители в 46 – то Народно събрание. Най – голям е броят на избирателите в Община Монтана – 45 964, а най – малък в Община Георги Дамяново – 1921 човека.

Гласоподавателите ще могат да гласуват в общо 296 избирателни секции. От тях – 16 Секции са Подвижни избирателни секции.

Секциите за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването са определени с Решение № 137 от 06 юли на РИК – общо 11 за област Монтана, по една за всяка община.

В 188 СИК избирателите ще гласуват със специализирано устройство за машинно гласуване /СУМГ/. В СИК със СУМГ се гласува ако броя на избирателите е над 300. Такива СИК има във всички общини.

В 14 СИК ще се гласува с две СУМГ, като 11 от тях са в община Монтана. По-конкретно – СИК №№ 7, 9, 27, 32, 33, 39, 55 и 56 за община Монтана. Другите секции с по 2 СУМГ са 1 в община Вълчедръм – село Долни Цибър, 1 в град Вършец и 1 в село Медковец.

Общинските администрации осигуряват необходимите дезинфектанти и лични предпазни средства – маски и ръкавици – необходими за изборния ден.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.