Община Монтана обявява конкурс за нова творба за духов оркестър

Община Монтана обявява Националния конкурс за създаване на нови творби за духови оркестри. Той се провежда в два раздела “Марш” и “Хоро”. Конкурсът, който се провежда за шести път, е съпътстващо събитие на Международните празници на духовите оркестри “Дико Илиев”.

Във всеки от двата раздела се присъждат първа награда в размер на 1000 лв., втора – на стойност 800 лв. и трета награда – 600 лв. Наградените автори получават и пластичния знак на празниците – месингова статуетка, на тържествена церемония при откриването на фестивала. Планира се той да се проведе в средата на 2022 г. Участващите в Дико-Илиевите празници оркестри ще изпълнят отличените в конкурса творби.

Крайният срок за изпращане на конкурсните творбите на адреса на общината е  29 октомври 2021 г.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.