Безработицата в Северозапада остава висока

Лек спад на безработните в Северозапада през последния летен месец

Равнището на регистрираната безработица през юни по данни от Административната статистика на Агенцията по заетостта на територията на трите области – Видин, Враца и Монтана е 10.8%. Спадът на годишна база е с 3.6 процентни пункта – от 14.4% през юни 2020 г., а намалението спрямо предходния месец е с 0.5%.

Регистрираните безработни през месеца са 18 687, което е с 866 лица по-малко от май и с 6 170 лица или с 24.8 % по-малко в сравнение с месец юни 2020 г. В бюрата по труда през юни са се регистрирали нови 1 884 безработни лица, като увеличението е с 417 лица спрямо предходния месец, а спрямо юни 2020 г. се наблюдава спад от 60 лица. Други 119 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца.

През юни 1_964 безработни лица са започнали работа. Данните от административната статистика отчитат увеличение на броя им с 873 спрямо май и с 201 спрямо същия месец на предходната година. Други 25 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда.

48.2% от започналите работа през юни са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на държавното управление – 29.6%, следвани от търговията – 15.2%, преработващата промишленост – 12.5%, хотелиерството и ресторантьорството – 8.5%, селско, горско и рибно стопанство – 5.6%, строителството – 5.5%, хуманното здравеопазване и социалната работа – 4.3%, транспорт – 3 %, административни и спомагателни дейности – 2.3%, професионални дейности и научни изследвания – 1.6%, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване – 1.5  и др.

1 017 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца –  519 по програми и мерки за заетост и 498  – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). Схемата „Заетост за теб” по ОП РЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на общо 2 323 лица, като само през юни са сключени трудови договори с нови 394 безработни.

Продължава изплащането на средства по антикризисната мярка за краткосрочна подкрепа на заетостта – добре познатата вече 60/40. Така чрез нея през месеца 3 750 заети получиха своите финансови стимули от държавата. Мярката „Запази ме”, финансирана по ОП РЧР и финансовия механизъм React-EU, за подпомагане на заетите лица в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, осигури в месец юни средства на 182 заети лица.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през юни са 839 или с 255 (30.4%) повече от предходния месец и с 93 (12.5%) повече спрямо същия месец на 2020 г. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в държавното управление (26.6%), следват преработващата промишленост (20.3%), хотелиерство и ресторантьорство (14.5%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (13.7%), строителството (5.0%), селското, горското и рибното стопанство (4.9%).

Най-търсените професии през месеца са: монтажници; шивачи; селскостопански работници; работници, поддръжка; готвачи, сервитьори и бармани; продавачи; машинни оператори; шофьори; камериери; общи работници; лекари и медицински персонал; работници в кухня; работници в консервна фабрика; заварчици; счетоводители и др.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.