Счетоводителка в община Брусарци присвоила близо 20 000 лева общински средства

пари

Районен съд /РС/ – Лом осъди  Р. В. Ц. – бивш старши счетоводител на община – Брусарци, на 8 месеца  „Лишаване от свобода“ условно за присвояване на общински средства, както и да плати 12 058,61 лева  имуществени вреди на общината.

Според събраните по делото доказателства от месец април 2017 г. до края на декември  2019 г. в условията на продължавано престъпление като длъжностно лице – старши счетоводител в Община Брусарци,  Р. В. Ц. присвоила чужди пари от  касата на общината, като анулирала касови плащания и не отчитала получени парични средства за административни такси за услуги, наеми, наем земя, глоби, санкции, наказателни лихви, технически услуги, детски градини и образование, домашен социален патронаж, такси за пазар и др.

Вследствие на тези деяния в банковата сметка на Община Брусарци са отчетени общо 18 880,16 лева по-малко постъпления от реалните. Липсата на средствата е била открита при проверка на Дирекция Административно-информационно обслужване и Финансово-стопански дейности на Община – Брусарци след приключването на 2019 г., а в  хода на проверката Р. В. Ц. погасила част от установената липса като внесла през февруари 2020 г.   6742 лв.  

Пред съда подсъдимата се призна за виновна, призна всички обстоятелства и факти в обвинителния акт и поиска делото да се гледа по реда на съкратеното съдебно следствие. При този случай по закон, ако произнесе осъдителна присъда, съдът е длъжен да  намали наказанието с 1/3.

РС – Лом  уважи искането на подсъдимата и защитата й и след като се запозна с всички доказателства и документи по делото призна Р. В. Ц. – със средно специално образование, неосъждана досега, за виновна и я осъди на 1 година „Лишаване от свобода“, което намали с 1/3 или наложи на подсъдимата наказание от 8 месеца „Лишаване от свобода“, отложени с 3 години изпитателен срок.

Съдът осъди Р. В. Ц.  и да заплати на община Брусарци 12 058,16лева – невъзстановената част от причинените с престъплението имуществени вреди заедно със законната лихва и 256 лева разноски по досъдебното производство по сметка на МВР – София.

Присъдата може да се обжалва и протестира пред ОС – Монтана в 15 дневен срок.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.