Община Монтана назначава хора да помагат на поставени под карантина

Община Монтана назначава хора да помагат на поставени под карантина

Кметът на Монтана Златко Живков назначи 28 жени и мъже по проект “Патронажна грижа + ”. Те ще бъдат разпределени като помощен персонал в 17-те социални услуги,  които предоставя общината и ще са на 8 часов работен ден за срок от 12 месеца. Така ще  бъде осигурена допълнителна подкрепа за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда, както и за адаптиране на социалните услуги за превенция на COVID-19. Ръководител на проекта е Милен Гечовски, а координатор Теодора Петрова.

Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на „Патронажна грижа + в община Монтана“ е в размер на 851 312,87 лева. Този проект е продължение на проект за предоставянето на  интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания. Идентифицирани са като целева група по проекта 612 лица. Служители на доставчици на социални услуги – 159 лица. Потребители на социални услуги, деца, младежи и възрастни – 312 лица. Хора с увреждания, възрастни хора, които не могат да се самообслужват, над 54 г., други уязвими групи, включително поставени под карантина заради COVID-19,  рисковите групи за заразяване с COVID-19 – 141 лица.

Услугите, които ще получават потребителите са покупки на  хранителни продукти и лекарства,  изплащане на задълженията си към доставчиците на битови услуги, съдействие при осъществяване на административни услуги. Ще бъдат извършвани и услуги в домашна среда – почистване, медицинска грижа, психологична подкрепа и въвеждане на контрол върху превантивните мерки срещу COVID-19.

В някой от социалните услуги, където е приложимо ще бъде въведена  дистанционна форма на работа и осигурена допълнителна техника – лаптопи и таблети. Планирани са ремонти за преграждания на помещенията за изолация на потребители при проява на симптоми на коронавирус и случай на заразяване.

Изпълнението на дейностите по проекта е за срок от 14 месеца и ще продължи до месец август 2022 година.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.