Внимание: Опасност от пожари в региона!

Внимание: Опасност от пожари в региона!

Сухото време, високите температури, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка в полските и горски масиви, както и в земеделските земи.

Много е важно стриктно да бъдат спазвани противопожарните мерки за опазване на земеделските масиви, горите и имуществото на гражданите.

От видинската регионална дирекция «Пожарна безопасност и защита на населението» припомнят основните правила за пожарна безопасност през летния, пожароопасен сезон:

  • Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и угарки от цигари в горима и леснозапалима среда;
  • Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите или житните насаждения, трябва да са технически изправни, с уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри;
  • Преди да запалите огън – уверете се, че не е опасно ветровито, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за гасене;
  • Никога не оставяйте огъня без наблюдение, а след работа внимателно го изгасете;
  • Не допускайте паленето на огън от деца или възрастни хора, които не са в състояние да контролират горенето и гасенето при реална опасност от пожар;
  • Не изхвърляйте стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци;
  • Разчистването на сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места;
  • Забранено е унищожаването на сухи клони и отпадъци чрез изгаряне на място в горски участъци и в земеделски земи, забранено е паленето и опалването на стърнищата;
  • За недопускане самозапалване на прясното сено е необходимо то да се складира на купи само след като изсъхне напълно.
  • бъдете внимателни при боравене с открит огън.

Спазването на правилата и повишената бдителност ще предотвратят възникването на пожари!