Какви работни места ще се открият в новия Младежки център в Монтана?

Какви работни места ще се открият в новия Младежки център в Монтана?

Конкурс за джъжностите „Младежки работник“ и „Образователен медиатор“ в Младежки център – Монтана открива община Монтана. Броя на работните места за тези длъжности са седем.

Едни от минималните изисквания за „Образователен медиатор“ и „Младежки работник“ са висше образование и владеене на английски език. Месечното възнаграждение е в размер на 900 лева за „Образователен медиатор“, а за „Младежки работник“ е 950 лева.

Документите се подават в Община Монтана, Център за административно обслужване, адрес: гр. Монтана, ул. „Извора“ №1, ст. 102, Гише №1, всеки работен ден от 8.30 до 17.30 ч. Документите се подават в плик с посочени имената на кандидата, адрес и телефон за връзка и надписа: „За участие в конкурс за подбор на „Младежки работник“ „Образователен медиатор“; Срок на подаване на документите – до 17.30 часа на 09 септември 2021 г.

Повече информаци за изискванията към кандидатите може да откриете на www.montana.bg

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.