Младежки център като в Будапеща ще строят в Монтана

Младежки център като в Будапеща ще строят в Монтана

Младежки център в град Монтана ще предоставя комплексни услуги за младите хора, свързани с иновативни, образователни и неформални обучения, психологическа помощ и подкрепа, форуми по проблемите и предизвикателствата на младежите, културни, граждански и спортни инициативи. Фокусът на дейностите е поставен върху широк набор от обучителни модули, тренинги и клубове, базирани на неформалната методология.

„10 ще са новите работни места, които ще бъдат разкрити, каза кметът Златко Живков. Стойността на проекта е близо 4 милиона лева. В центъра ще бъде изграден тенис корт, боулинг зала, свободни пространстава за различни младежки дейности, хотелска част с 36 места и др. Златко Живков допълни, че подобни центрове има Будапеща, Стара Загора и Пловдив.“

Дейностите в центъра ще бъдат насочени към насърчаване на активното участие на младите хора, както в обществения живот, така и в дейностите и инициативите на младежкия център, които ще отговарят на най-високите стандарти за младежка работа съгласно изискванията за качество на Съвета на Европа.

Целевата група е: младежи между 15 и 29 г.; ученици, застрашени от отпадане или отпаднали от образователната система; младежи в риск от етническите малцинства; младежи в риск, живеещи в малки и отдалечени населени места или в икономически по-слабо развити райони; млади хора, които са извън заетост, образование или обучение (т. нар.NEETs); ученици и младежи с един родител; ученици и младежи от семейства с ниско ниво на
образование; младежи, борещи се с различни зависимости; деца, родители, учители и представители на общността.

Центърът ще разполага с блок за нощувки с 36 места, хранене и занимания. До 2024 годинина Младежки център – Монтана, трябва да бъде готов. Той ще бъде построен до парк „Огоста“.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.