Полицията със съвети за безопасен ловен сезон

Полицията със съвети за безопасен ловен сезон

Връзка с откриването на ловен сезон 2021/2022 г. на 14.08.2021 г. на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина служителите на охранителна полиция на ОДМВР Монтана провеждат работни срещи с представителите на Регионална дирекция по горите – Берковица и ловните сдружения в областта. На срещите се обсъждат превантивни мероприятия и план-графици за съвместни проверки с оглед недопускане на инциденти с огнестрелно оръжие.

Проверки на участниците в ловните излети ще бъдат извършвани и от целия полицейски състав съобразно функционалните задължения. Полицейски служители ще присъстват и на инструктажите на ловните дружини, които се правят непосредствено преди ловните излети. 

На председателите на ловно-рибарски дружини ще бъдат връчени полицейски разпореждания по реда на чл. 64 от ЗМВР за спазване на мерките за безопасно боравене с огнестрелно оръжие по време на ловните излети. При констатиране на нарушения ще се прилагат стриктно предвидените в ЗОБВВПИ и ЗЛОД административно-наказателни мерки.

От служба КОС припомнят най-честите причини за допуснати предишни инциденти по време на ловни излети:
– стрелба по шум или неясно видима цел;
– неправилно боравене с огнестрелно оръжие – до неговата употреба, то не следва да е заредено, винаги трябва да е насочено в безопасна посока и да е технически изправно;
– самоволно напускане на позицията, определена от ръководителя на лова;
– употреба на алкохол и упойващи вещества

Това е поводът в началото на новия ловен сезон да бъдат напомнени някои от основните правила за безопасно поведение:
 Участниците в лова задължително да са екипирани с ленти, шапки или облекло с ярък сигнален цвят;
 Стриктно да се спазват правилата за безопасност и противопожарните изисквания при провеждането на ловните излети;
 Стриктен контрол при пренасянето на огнестрелното оръжие, което се осъществява в затворен транспортен куфар или в калъф с поставено заключващо устройство на спусъка и без патрон в патронника. 

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.