КНСБ – Монтана обучи 70 безработни лица от четири общини

КНСБ – Монтана обучи 70 безработни лица от четири общини

КНСБ – Монтана обучи 70 безработни лица от четири общини. Проектът на КНСБ „Нови умения и компетентности за зелена и екологична България“ бе реализиран в общините с най-висока безработица в областта – Берковица, Георги Дамяново, Медковец и Якимово.

Обучени бяха общо 70 безработни лица в професиите „Оператор на компютър“, специалност „Текстообработване“ и част от професия „Еколог“, със специалност „Екология и опазване на околната среда“. Обученията бяха с продължителност от 40 работни дни и завършиха с полагането на изпити по теория и практика в съответните професии.

Успешно завършилите обучаеми получиха своите Свидетелства за професионална квалификация и Удостоверения за професионална квалификация по част от професия.

Основната цел на проекта на КНСБ е подобряване на достъпа до пазара на труда на безработни лица от рисковите групи, както и повишаване на пригодността и адаптивността им за последваща заетост.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.