По-малко назначени на работа в Северозапада през юли

По-малко назначени на работа в Северозапада през юли

През юли 1 214 безработни са започнали работа. Данните от административната статистика на Агенцията по заетостта отчитат намаление на броя им със 750 спрямо юни и намаление от 245 спрямо същия месец на предходната година.

Равнището на регистрираната безработица през юли по данни от Административната статистика на Агенцията по заетостта на територията на трите области – Видин, Враца и Монтана е 10.7%. Спадът на годишна база е с 3.3 процентни пункта – от 14.0% през юли 2020 г., а намалението спрямо предходния месец е с 0.4%.

Регистрираните безработни през месеца са 18 429, което е с 258 по-малко от юни и с 5 716 или с 23.7% по-малко в сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през юли са се регистрирали нови 1 718 безработни, като намалението е със 166 лица спрямо предходния месец, а спрямо юли 2020 г. се наблюдава спад от 410 лица. Други 48 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца.

58.0% от започналите работа през юли са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на държавното управление – 18,2%, следвани от търговията с 16,9%, преработващата промишленост – 12,3%, хотелиерството и ресторантьорството – 10,5%, строителството – 8,0%, хуманното здравеопазване и социалната работа – 6,6%, административните и спомагателните дейности – 3.2%, селското, горското и рибното стопанство – 3,0%, транспорта – 2,6% и др.

439 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 81 по програми и мерки за заетост и 358 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). Схемата „Заетост за теб” по ОП РЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на общо 2 509 безработни лица, като само през юли са сключени трудови договори с нови 186 безработни.

Продължава изплащането на средства по антикризисната мярка за краткосрочна подкрепа на заетостта – добре познатата вече 60/40. Така чрез нея през месеца повече 1 400 заети получиха финансови средства от държавата. Мярката „Запази ме”, финансирана по ОП РЧР и финансовия механизъм React-EU, за подпомагане на заетите лица в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, осигури в месец юли средства на 16  заети лица.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през юли са 594 или с 245 (29.2%) по-малко от предходния месец и с 99 (1430%) по-малко спрямо същия месец на 2020 г. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (25.6%), следват държавното управление (23.4%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (10.1%), образование (9.6%), транспорт (5.2%), селско, горско и рибно стопанство и хотелиерство и ресторантьорство (5.0%) и др.

Най-търсените професии през месеца са: Най-търсените професии през месеца са: готвачи, сервитьори и бармани; работници в кухня; монтажници; техници; шивачи; продавачи; машинни оператори; шофьори; камериери; общи работници; заварчици; работници консервна фабрика; учители и други педагогически специалисти; лекари и медицински персонал и др.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.