192 домакинства в Монтана получават безплатни отоплителни уреди

192 домакинства в Монтана получават безплатни отоплителни уреди

Две фирми ще доставят отоплителните уреди на пелети и газ за 192 домакинства в Монтана след 12 септември. Кметът на Монтана Златко Живков подписа договори с представители на фирма НЕС – Нови енергийни системи, за доставка на 60 камини и котли на пелети и  на  „Булгаргаз БГ” за доставка на 162 парни котли на газ.

Безплатната подмяна на старите отоплителни уреди с нови, които не замърсяват въздуха е по европейската програма „Лайф”. В пилотния етап на проекта бяха включено 50 домакинства. С новата доставка те ще нараснат до  242. За одобрените кандидати Община Монтана ще  организира  срещи на 1,2 и 3 септември, за да бъде разяснена процедурата по подписването на договорите и  графика за доставка на новото оборудване. По  програма „Лайф” продължава набирането на кандидати за подмяна на отоплителните уреди. В следващите две години домакинствата, които ще имат тази възможност трябва да достигнат до 478.

По-мащабни мерки за подобряване качеството на въздуха Община Монтана изпълнява по друг проект, финансиран по оперативна програма „Околна среда”. Чрез него ще бъдат обхванати близо 2500 жилища и помещения, собственост на физически и юридически лица.  Проектът е на обща стойност 10 692 807,22 лева безвъзмездна финансова помощ.

Диман Георгиев разясни отново условията, реда и необходимите документи за кандидатстване. Той припомни че  в стая 102 в общинската администрация всеки може да получи подробна информация. Тя е достъпна и на сайта на общината.  Тъй като към проекта има голям обществен интерес, са изработени и критерии за класиране на допуснатите до участие кандидати.  

Предимство ще получават колективните решения, собственици на топло изолирани жилища и на такива, които се намират в силно замърсени градски зони,  семейства с малки деца и възрастни хора.

Прогнозният брой нови отоплителни устройства, които ще се доставят по време на изпълнението на втория етап от проекта са климатици – 1 668, отоплителни уреди на пелети – 786.и 1 512 радиатори към тях, отоплителни уреди на газ – 1 241 и 2 482 радиатори към тях.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.