Приключва ремонтът на пътя Боровци – Монтана

Приключва ремонтът на пътя Боровци - Монтана

До 24 септември трябва да има положен нов асфалт на 15 километровата отсечка от Боровци – Благово – Монтана – до изхода за Лом, съобщи кметът на Монтана Златко Живков.

Проектът се финансира с близо 12 милиона лева от Европейския съюз по Програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България. Отсечката е разделена на два етапа. Първият вече приключи. От Боровци до малко след Благово, в района на язовир „Чернила” е ново трасето. В момента се работи по втория етап. От язовир “Чернила”, през Монтана, до изхода за Лом.

„Този участък преминава през невралгични зони. Трябва да бъде готов без мостовите съоръжения. На практика цялото трасе от 15 километра, което е много натоварено, ще бъде готов с пътната част, може би с маркировките“.

Седем километровата отсечка се ригулира и от светофари. Особенно тежка е ситуацията с пропадането на пътя в района на Чернила.

ИЗТОЧНИКРадио Видин