Започват масови проверки за неправилно паркиране в Монтана

Поради множеството случаи на неправилен престой и паркиране в областния град, с които се създава опасност или пречка за движението, полицейските служители с правомощия за контрол на пътното движение ще завишат контрола по налагане санкции на водачите нарушители.

От Пътна полиция напомнят на гражданите, че съгласно разпоредбите на ЗДвП – за престой и паркиране в населените места пътните превозни средства спират възможно най-вдясно на платното за движение по посока на движението и успоредно на оста на пътя. Допуска се престой и паркиране на моторни превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, само на определените от собствениците на пътя или администрацията места, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко2 метра за преминаване на пешеходци /Чл. 94. (3). Глобите за тези нарушения са – от 50 до 200 лв. за лице, което паркира пътно превозно средство в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населените места извън разрешените за това места. /чл. 178е./.
Съгласно чл. 186, ал. 3 от ЗДвП – Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай фишът се издава на собственика на моторното превозно средство, като първият екземпляр от фиша му се изпраща, а вторият и третият екземпляр остават за съхранение в службата за контрол. Към моторното превозно средство се закрепва уведомление, в което се посочват мястото и времето на нарушението, моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, нарушените разпоредби, размерът на глобата, срокът, сметката или мястото за доброволното ѝ заплащане. Закрепването на уведомлението към моторното превозно средство се смятаза връчване на фиша.

Напомня се водачите, че паркираните превозни средства /ППС/ трябва да не пречат на останалите водачи да напуснат мястото си на паркиране и да не спират тяхното преминаване. 

Паркирането е забранено: на място, където ППС създава опасност или е пречка за движението на място, където ППС закрива от другите участници в движението пътен знак на място, където ППС закрива от другите участници в движението сигнал на светофара.

Паркирането е забранено: пред входовете на паркове, театри, кина, предприятия на места, където е възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства непосредствено пред входовете на гаражи, когато това затруднява достъпа до тях.

Паркирането е забранено: на места, определени за ППС, обслужващи хора с трайни увреждания до паркирани или спряни за престой ППС, както и от страната на движението на мост.

Паркирането е забранено: на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.

Паркирането е забранено: непосредствено пред входовете на жилищни сгради, когато това затруднява достъпа до тях пред входовете на детските заведения и училищата на прилежащите тротоари на детските заведения и училищата

Спирането за престой не трябва да спира преминаването на другите превозни средства или на места, където се създава опасност или е пречка за движението или където автомобилът закрива от другите участници в движението сигнал на светофара.

Спирането за престой е забранено: на пешеходна пътека на разстояние по-малко от 5 м преди пешеходна пътека, на велосипедна пътека на разстояние, по-малко от 5 метра преди велосипедна пътека, на места, където превозното средство би закрило пътен знак на места, където превозното средство би закрило сигнал на светофара. Престоят от лявата страна на еднопо¬сочните улици в населените места е разрешен, ако не се пречи на движението.

 Полицейската статистика показва, че последните години се отчита ежегодно нарастване на броя на леките автомобили в областта – в края на предходната година в сектор “Пътна полиция” на ОД МВР Монтана се водят на отчет над 68 000 пътни превозни средства, от които 51 000 са леки автомобили, като всяка година броят на леките автомобили нараства с около 2 000. Установените от полицейските служители нарушения за неправилен престой и паркиране в областта за предходната 2020 г. са 1 830 нарушения, за 2019 г. – 2 635.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.