Важно за гражданите, чиито лични документи изтичат през 2021 г.

Важно за гражданите, чиито лични документи изтичат през 2021 г.

В ОДМВР Монтана е създадена организация за предсрочна подмяна на документите за самоличност, изтичащи през 2021 година.

Не е задължително да се изчаква изтичане валидността на личната карта, паспорта и свидетелството за управление на моторно превозно средство (СУМПС), за да се подава заявление за нов документ. Всички лица с постоянен адрес на територията на Област Монтана имат възможност да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт във всяко едно от звената в ОДМВР Монтана:

– Сектор „Български документи за самоличност“ гр. Монтана, бул. „Александър Стамболийски“ № 2
– Районно управление гр. Лом, ул. „Филип Тотю“ № 9
– Районно управление гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 13
– Районно управление гр. Вършец, ул. „Ботуня“ № 2

Приемът на заявление за издаване на свидетелство за управление на МПС се извършва в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Монтана, ул. „Искър“ № 11. Звената „Български документи за самоличност“ в Районните управления на ОДМВР в гр. Лом, гр. Берковица и гр. Вършец приемат заявление за издаване на СУМПС на български граждани само с обикновена услуга, в случаите на:

– подмяна на СУМПС, поради изтичане срока на валидност;
– при вече изтекъл срок на валидност;
– при промяна на данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация и при издаване на дубликат.

Мярката е с цел по-равномерно натоварване на звената „Български документи за самоличност“ и сектор „Пътна полиция“, както и за удобство на гражданите.Гражданите, които притежават валиден електронен подпис могат да подадат он-лайн заявление за подмяна на лична карта и паспорт на адрес: e_uslugi.mvr.bg.

Заявление за подмяна на повредено, унищожено, изгубено или откраднато свидетелство за управление на МПС с ново свидетелство със същата валидност може да се подаде и по електронен път чрез: e_uslugi.mvr.bg.

Данни за изтичащи документи, издадени от ОДМВР Монтана:

– Изтичащи лични карти през  2021 г. – 20 928 бр.
– Изтичащи паспорти през 2021 г. – 4 246 бр.
– Изтичащи СУМПС през 2021 г. – 9 950 бр.

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 13 септември  – 17 септември 2021 г.

ОДМВР Монтана – 690
РУ Лом – 232
РУ Берковица – 102
РУ Вършец – 47

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.