Лек спад на безработните в Северозапада през последния летен месец

Лек спад на безработните в Северозапада през последния летен месец

Равнището на регистрираната безработица през месец август на територията на областите Видин, Враца и Монтана е 10.5%, сочат данните на Регионалната служба по заетостта в Монтана. Спадът на годишна база е с 2.8 процентни пункта – от 13.3% през август 2020 г., а намалението спрямо предходния месец е с 0.2 процентни пункта. 

Регистрираните безработни през месеца са 18 110, което е с 319 по-малко от юли и с 4 847 или с 21.1% по-малко в сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през август са се регистрирали нови 1 536 безработни, като намалението е със 182 лица спрямо предходния месец, а спрямо август 2020 г. се наблюдава спад от 289 лица. Други 60 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца. През август 1 098 безработни са започнали работа. Отчита се намаление със 116 спрямо юли и намаление от 552 спрямо същия месец на предходната година. Други 35 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда. 

64.9% от започналите работа през август са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 16.7%, следвани от търговията – 16.6%, държавното управление – 14.0%, строителството – 10.1%, хотелиерството и ресторантьорството – 6.5%, хуманното здравеопазване и социалната работа – 5.0%, административните и спомагателните дейности – 4.3%, образованието – 4.0%, транспорта – 3.5%, селското, горското и рибното стопанство – 2.9%, допълват от РСЗ Монтана.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.


ИЗТОЧНИКРадио Видин