Сезонните работници се осигуряват здравно сами

Дават ви пари за да гласувате, обадете се на полицията

Сезонните работници, които не започват друга работа след приключване на летния сезон или се регистрират на трудовата борса без право на обезщетение, трябва да плащат здравноосигурителните си вноски сами. Срокът за внасянето им е до 25-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят.

Сезонните работници и безработните подават в НАП декларация Образец № 7. Това може да стане електронно чрез Портала за е-услуги, достъпни с персонален идентификационен код /ПИК/ на НАП или КЕП, както и в офис на приходната администрация. Срокът за подаване на декларация Образец № 7 е до 25-то число на месеца, следващ този, за който е възникнало задължението за внасяне на здравните вноски. Санкцията за неподаване на тази декларация е от 500 до 1000 лв.

Потребителите могат проверят здравноосигурителния си статус в Портала за е-услуги на НАП: https://portal.nra.bg/details/health-insu-status или с въвеждане на ЕГН на  телефон: 0700 18 700.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.