Актове за неспазване на COVID -19 мерките съставиха от РЗИ

Вършец е с най-ниска заболеваемост от COVID-19

От 11.10.2021 г. до 17.10.2021 г. от РЗИ – Монтана са извършили общо 119 проверки в следните обекти:

1. Заведения за обществено хранене – 26 броя проверки;
2. Търговски обекти – 54 броя проверки;
3. Нощни заведения – 1 брой проверка;
4. Обекти с обществено предназначение – 16 броя проверки;
5. Лечебни заведения – 15 броя проверки;
6. Други обекти (бензиностанции и други) – 7 броя проверки;

При извършените инспекции са установени 3 нарушения относно неспазване на противоепидемичните мерки. За констатираните нарушения са съставени 3 акта.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.