Бивш председател на читалище в с. Стубел е отива на съд

Съдът осъди НАП да върне на община Чипровци 111 000 лева от европроект

Районна прокуратура – Монтана внесе за разглеждане в съда обвинителен акт срещу Т.В., привлечен към наказателна отговорност за извършено от него престъпление по чл. 202, ал. 1, вр. чл. 201 от НК.

От 2012 г. обвиняемият Т.В. бил председател на настоятелството на народно читалище в с. Стубел към Община Монтана. В това качество той отговарял за организиране на дейността на юридическото лице с нестопанска цел съобразно закона, изпълнявал представителни функции, сключвал и прекратявал трудови договори със служителите. Наред с това председателят се задължавал да отчита дейността си както пред настоятелството, така и пред кмета на общината и общинския съвет за изразходваните от бюджета средства.

През периода 01.02.2012 г. – 04.04.2016 г. читалището получавало държавна субсидия, включваща заплати, осигуровки и издръжка на читалището. За нея Т.В. изготвял месечни и годишни финансови отчети. Всички те били приети от Общинския съвет без възражения.

В информационната система на НАП за 2012 г. и 2013 г. бил регистриран трудов договор на читалището в с. Стубел за длъжност „библиотекар“. Установено било, че от юридическото лице не били подавани декларации за осигуряване на лицето, назначено на тази позиция. В същото време в отчетите за изразходени бюджетни средства за същия период обвиняемият Т.В. удостоверил неверни обстоятелства. В тях фигурирал извършен разход на средства за осигурителни вноски и трудови възнаграждения (заплати) от преведената субсидия от Община Монтана. Това обстоятелство не отговаряло на действителността.

С действията си в качеството си на длъжностно лице обвиняемият Т.В. присвоил чужди пари – сумата в общ размер на 2251 лева, предназначена за осигурителни вноски и трудови възнаграждения. За улесняване на това престъпно деяние той съставил официални документи с невярно съдържание.

Обвиняемият Т.В. е осъждан, има и криминалистична регистрация.

Разпоредителното заседание по делото е насрочено за 15.11.2021 г.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.