Стотици инспектори на НАП започват проверки за ДДС злоупотреби

Одитори провериха три общини в област Монтана

Стотици инспектори на НАП съвместно с други държавни органи започват масов данъчен контрол за стоки, облагани с ДДС при внос. Данъчните ще следят на място прилагането на режимите за освобождаване от данък върху добавената стойност при внос на стоки у нас от трета страна, но предназначени за друга държава-членка на ЕС. НАП пояснява, че при тези случаи ДДС не се плаща в България, а в другата страна-членка, което е предпоставка за измами.

Ще се контролира и „чистият“ внос, при който стоките основно от Китай и Турция се внасят и ще се потребяват у нас. Тук главният данъчен риск е ниската митническа облагаема стойност, на която стоките се обмитяват, но тяхната продажна цена обикновено е десетки до стотици пъти по-висока като необлагането с ДДС на тази разлика ощетява сериозно бюджета.   

В кампанията на НАП всеки внос на стоки от трета страна в България ще бъде проследяван от момента, в който бъде оформен пред митническата администрация. Приходната агенция ще наблюдава движението на стоката, документите за последващите и препродажби, като ще бъдат извършени минимум 10 000 проверки на място в складове, търговски площи и счетоводни кантори. Основната задача на данъчните е да гарантират, че се плаща реален ДДС.

Инспекторите на НАП ще извършват пълен мониторинг на фирмите, които извършват внос чрез обмен на данни с Агенция „Митници“. Звеното „Фискален контрол“ ще следи движението на стоките на територията на страната, а ревизори ще анализират стотици хиляди фактури и препродажбите на вносните стоки, като ще бъдат проверявани вносители, търговци на едро и дребно и при открити отклонения от облагане ще бъдат възлагани проверки и ревизии.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.