96 проверки на различни обекти направиха от РЗИ – Монтана

Вършец е с най-ниска заболеваемост от COVID-19

96 проверки направиха от РЗИ- Монтана от 18 до 23 октомври. Те са проверили следните обекти:

  1. Заведения за обществено хранене – 18 броя проверки;
  2. Търговски обекти – 34 броя проверки;
  3. Нощни заведения – няма проверки;
  4. Обекти с обществено предназначение – 28 броя проверки;
  5. Лечебни заведения – 14 броя проверки;
  6. Други обекти (бензиностанции и други) – 2 броя проверки;

При извършените инспекции е установено едно нарушение относно неспазване на противоепидемичните мерки. За констатираното нарушение е съставен 1 акт.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.