Анелия Цекова стана „Заместник председател“ на Районен съд – Монтана

Анелия Цекова стана „Заместник председател“ на Районен съд - Монтана

Съдия Анелия Цекова встъпи в длъжност „Заместник на Административния ръководител – заместник Председател“ на Районен съд /РС/ – Монтана.

След избора на съдия Десислава Цветкова за Административен ръководител- Председател на РС – Монтана и встъпването й в длъжност през юни т. г. на общо събрание на съдиите в  Районен съд съдия Цветкова предложи за свой заместник Анелия Цекова и кандидатурата й бе подкрепена от нейните колеги.   

След положителни становища  на съдийската колегия и колегията за професионална етика към Висшия съдебен съвет/ВСС/ с решение от 5 октомври 2021 г. Анелия Цекова е назначена  за  заместник председател на РС – Монтана.

Съдия Цекова е завършила „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ , работила е като юрисконсулт в Териториално управление на съобщенията и Пощенска банка – Монтана и като адвокат.

От 22 година Анелия Цекова е съдия в Районен съд – Монтана и разглежда преимуществено граждански дела. Има ранг „съдия във Върховен касационен съд/ВКС/ и Върховен административен съд /ВАС/“ Дейността на съдиите е изключително трудна и отговорна.

От всяко едно дело – и гражданско, и наказателно, зависят човешки съдби и аз, и колегите ми се стремим никога да не забравяме това!“, казва съдия Анелия Цекова.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.