„Пътна полиция“ започва акция „Зима“

От 01 до 30 ноември 2021 г. на територията на цялата страна служителите на „Пътна полиция” ще проведат традиционната акция „Зима“.


По традиция Акция „Зима“ протича в три кампании, всяка от които е с продължителност от 10 дена

От 01 до 10 ноември – кампания „С безопасно пътно превозно средство през зимата“, насочена към водачите на пътни превозни средства /ППС/ – велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др. Акцентът е извършване на проверка на светлините за тяхната изправност в съответствие с нормативните изисквания при регистрация и пререгистрация на ППС. Планирани са проверки за наличието на регистрация, както и за изправността на светлоотразителната сигнализация на ППС с животинска тяга и на малогабаритната селскостопанска техника. Проверките в това направление ще продължат и след приключване на акцията.

Контролът в тази десетдневка ще бъде насочен към:
– спазването на въведените ограничения за движение на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства, ППС с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от републиканската пътна мрежа;
– недопускане движение по пътищата и улиците на технически неизправни ППС без необходимото оборудване;
– недопускане движението извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост на велосипедисти без светлоотразителна жилетка;
– недопускане движението на водачи на индивидуални електрически превозни средства в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост без светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъдат лесно забелязани, или без каска, ако водачите са на възраст до 18 години;
– недопускане движението през тъмната част на денонощието на водачи на ППС с животинска тяга без светлоотразителни жилетки;
– недопускане управлението на велосипеди по магистралните пътища.

Втората кампания стартира от 11 и продължава до 20 ноември 2021 г.,е с наименование „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“. Кампанията е насочена към пешеходците, пътниците и поведението на водачите спрямо пешеходците.

Дейността на пътна полиция през тези 10 дена ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците и пътниците, както и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците.
– Ще се извършва активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане на платното за движение.
– Ще се акцентира на недопускане движението на пешеходци по магистралните пътища.
– Специално внимание ще се обръща на пешеходците, които най-често и в населени, и в извън населени места се движат неправилно в тъмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци).
– Ще се взима отношение спрямо пътници, пътуващи в нарушение на ЗДвП, и които с поведението си създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия.
– Ще се осъществява контрол и за даване от водачите на ППС предимство на пешеходците на пешеходните пътеки.

На 21 ноември /третата неделя на месеца/ в храмовете на всички официални религии в страната ще бъде отбелязан Световният ден за възпоминание на жертвите от ПТП. Той е обявен за такъв с резолюция на Асамблеята на ООН през 2005 г.


В третата десетдневка на месец ноември (21 – 30 ноември 2021 г.) е планирана  кампанията „Безопасно шофиране през зимата“. Тя е насочена към водачите на моторни превозни средства, техническата изправност на ППС и поведението на водачите спрямо пешеходците. Пътните полицаи ще насочат контрола над техническата изправност на автомобилите и над поведението на водачите.

От пътна полиция обръщат специално внимание на водачите на моторни превозни средства, които трябва:
– да сменят гумите с подходящи за зимни условия или с дълбочина на протектор не по-малка или равна на 4 мм
– да проверят изправността на всички светлинни източници на превозното средство;
– да се движат с изправна стъклопочистваща система.

По време на акцията ще се провеждат специализирани полицейски операции по трите направления, като независимо от обявените теми на кампаниите при установяване по време на акцията на нарушения на ЗДвП и на други нормативни актове спрямо нарушителите ще се взима отношение.
По време на акция „Зима“ е планирано и извършването на оглед за състоянието на пътните настилки, сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка и осветеността на участъците от уличната мрежа с повишена опасност за пътнотранспортни произшествия. При необходимост ще бъдат изготвяни предписания до собствениците на пътя.

Съвети за безопасно пътуване през зимата

1.     От 15 ноември до 1 март автомобилът трябва да е с гуми за зимни условия или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм

2.     В автомобила трябва да има обезопасителен светлоотразителен триъгълник, пожарогасител, светлоотразителна жилетка и аптечка

3.     Превозното средство трябва да е технически изправно. Проверете спирачките, отоплителната система и миещото устройство за стъклопочистване

4.     Поддържайте устройствата за осветяване и сигнализация чисти, видими, регулирани и в изправност

5.     Сменете течностите в автомобила с подходящи за зимата. Особено важно е да смените водата с антифриз, а лятната течност за чистачки – със зимна

6.     Подсигурете се с вериги за сняг. Гумите с шипове са забранени

7.     Винаги зареждайте достатъчно гориво и оборудвай автомобила с буксирно въже

8.     Не подценявайте локвите и аквапланингите

9.     Планирайте маршрута си, информирай се за ремонти и обходи

10.    При попадане в рискова ситуация сигнализирайте на телефон 112

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.