Мирослав Марков – „БСП за България“ – „Държавата по – активно да подпомага малкия и среден бизнес“

Мирослав Марков -


„Само работещо редовно правителство може да преведе България през кризите – здравна, енергийно – икономическа и социална“ – това заявява като категоричен извод от обиколките си в региона и практиката си на предприемач Мирослав Марков, кандидат за народен представител от „БСП за България“. Високата цена на тока е един изключително сериозен проблем за малкия и среден бизнес.

Държавата целенасочено трябва да окаже подкрепа. Необходимо е Българската банка за развитие рационално и целенасочено да се ангажира с подпомагане на малките и средни предприятия.

В своите краткосрочни и средносрочни мерки за управление БСП е записала:

 Да се намали ДДС от 20% на 9% върху крайните цени на ток, газ и парно за крайните потребители / фирми и семейства/;

 Законодателни промени, стимулиращи сключването на дългосрочни договори за закупуване на електроенергия от страна на бизнеса;

 Бързо изплащане, най-късно до края на 2021г. на безвъзмездната финансова помощ по одобрените проекти за помощи за малкия и среден бизнес, заявени още през 2020г. във връзка с пандемията Covid – 19;

 Ускоряване на процеса по наддоговаряне по процедурата за подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid – 19;

 Приемане на мерки, включително чрез промени в Закона за висшето образование и Закона за професионално образование и обучение, гарантиращи по-тясно свързване на образованието, професионалното обучение и квалификацията с нуждите на икономиката и публичния сектор;

„БСП за България“ е с № 33 в интегралната бюлетина!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!