БСП с грижа за хората в малките населени места

БСП с грижа за хората в малките населени места

Водачът на листата на „БСП за България“ Ирена Анастасова и д-р Илиян Тимчев бяха посрещнати топло и емоционално в с. Гаганица. С много загриженост те изслушаха дошлите на срещата хора и споделените от тях тревоги и проблеми – поскъпването на живота, липсата на транспорт, обезлюдяването, проблемите в сферата на здравеопазването и Covid 19.

Ирена Анастасова ги запозна с направеното от БСП предложение за намаляване на ДДС от 20% на 9% върху крайните цени на ток, газ и парно за крайните потребители /фирми и семейства/, както за целева подкрепа на семействата с ниски доходи и месечна субсидия от 200 кВтч до края на март за домакинствата, които са затруднени да отопляват своите домове.

Тя каза още, че в БСП са за  „зеления сертификат“, но е необходим гратисен период, за да се даде възможност за подготовка на отделните сектори и са „за“ ваксинирането, но като доброволен избор.

Д-р Илиян Тимчев представи пред присъстващите записаните намерения в краткосрочните и средносрочни мерки на БСП, свързани със здравеопазването.

  • Подготовка за приемане на необходимите нормативни промени за премахване на търговския статут на държавните, университетските и общински лечебни заведения.
  • Въвеждане на електронно персонално медицинско досие и електронна здравна карта, обединяващо цялата информация/ клинична, медицинска и финансова/ за даден пациент във всеки етап от живота му.
  • Приемане на Наредба за реално остойностяване на извършваните медицински дейности, манипулации и услуги в системата на здравеопазването.
  • Въвеждане в законовите норми на понятието „защитено лечебно заведение“ – за такива в отдалечените и планинските райони
  • Приемане на Наредба за формиране на работните заплати в държавните и общински лечебни заведения, гарантираща достойни базови заплати за всички, ангажирани в системата на здравеопазването. Реално остойностяване на труда, обвързано с резултати, качество, квалификация и опит.

„БСП за България“ е с № 33 в интегралната бюлетина!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!