Корнелия Нинова: Българската земя трябва да храни българския народ

Корнелия Нинова: Българската земя трябва да храни българския народ

Председателят на Българската социалистическа партия заедно с кандидатите за народни представители от „ БСП за България“ имаха изключително полезна среща със земеделски производители и жители на  с. Гаврил Геново,  община  Георги Дамяново.  Домакин на срещата беше земеделския производител Мартин Тодоров.

„Земеделието е движеща сила в икономиката и развитието на малките селски райони. Истинският земеделец е човекът, който обича земята си!

В днешни дни обаче, това не е достатъчно!“ – заяви Теодора Тодорова, кандидат за народен представител, ръководител на отдел търговия и логистика в голяма търговско-земеделска компания. Тя  обобщи най-сериозните проблеми, за които земеделските  производители търсят подкрепа:

„Много голяма част от земеделските производители са концентрирали труда си в производството на зърнени и маслодайни култури. Защо ли? Защото, точно това земеделие не изисква твърде много  работна ръка. Защото не е толкова трудоемко, колкото зеленчукопроизводството, овощарството, лозарството и животновъдството.

Въпреки това, тези фермери са изправени пред високите цени на консумативите: торове, семена, препарати, гориво, и ниските изкупни цени на готовата селскостопанска продукция, отиваща по-голяма част за износ.“

От новосформираното правителство земеделските производители очакват:

  • Стимулиране на зеленчукопроизводството и животновъдството
  • Стимулиране на дребния производител
  • Реализиране на продукцията им на нашия пазар
  • Ограничаване вноса на стоки от страни на ЕС
  • Стимулиране на биопроизводството
  • Изграждане и реконструкция на напоителни съоръжения и системи
  • Обучение на кадри, намаляващи недостига на компетентна работна ръка

Корнелия Нинова изслуша с много голямо внимание всички проблеми, идеи и предложения. Тя не скри удовлетворението си, че днес се запознава с такива млади земеделски производители и пое ангажимент да бъде направено всичко необходимо, за да бъдат подкрепени в максимална степен, защото те са изключително нужни както на Северозапада, така и на България.

Корнелия Нинова говори пред присъстващите на срещата за разработените от БСП краткосрочни и дългосрочни мерки за управление след изборите, за необходимостта от задължително преизчисляване на пенсиите. 

„За Северозапада трябва да има специален закон за развитие и БСП от години настоява за това! – категорична беше Корнелия Нинова.

„БСП за България“ е с № 33 в интегралната бюлетина!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.