Селата от община Медковец посрещнаха кандидатите от „БСП за България“

Селата от община Медковец посрещнаха кандидатите от "БСП за България"

Кандидатите за народни представители от коалиция „БСП за България“ продължават своята обиколка на населените места в област Монтана. Ирена Анастасова, д-р Илиян Тимчев, Десислава Венциславова и Георги Ангелов се срещнаха с жители на селата от община Медковец.

Ирена Анастасова – водач на листата, представи основните акценти в програмата на БСП, а присъстващите споделиха своите притеснения от непрекъснатото влошаване на качеството на живот, което отдавна е основна характеристика на родния Северозапад. Хората са обезверени от ниските доходи, от факта, че все по-често се налага да разчитат на т. нар. „помощи“, които реално не достигат до всички нуждаещи се, а те не са малко предвид високата безработица и липсата на поминък, който да осигури препитанието им. Поставени бяха въпроси от социалната сфера, свързани с мудността в работата на ангажираните за тяхното разрешаване институции, а липсата на социална чувствителност в обществото бе посочена като пречка за по-успешното приобщаване на хората в неравностойно положение.

Въпреки трудната ситуация жителите на Медковец, Расово, Аспарухово, Сливовик и Пишурка имат силата и куража да се борят, но затова според тях е нужна цялостна промяна в модела на управление, която може да стане факт, ако в моментите на вземане на важните решения българският народ прояви мъдрост, отговорност и разум.

Десислава Венциславова, номинирана за кандидат от Медковец, представи проблемите в сферата на културата, като акцентира върху читалищата като единствени средища на културния живот в малките населени места. Тя е категорична, че на тези храмове на духовността трябва да се даде шанс по-смело да пазят и предават културното наследство, традициите и човешките взаимоотношения.

За тази цел е редно държавата да ги „удостои“ с повече внимание и те да не разчитат изключително на субсидията, формирана на базата на щатните бройки, а да могат да си осигуряват допълнителен ресурс въз основа на дейностите, които развиват. Ясно е, че държавната субсидия е недостатъчна, а последиците от това са ниски заплати и недостиг на средства за културна дейност, особено за читалищата на територията на малките общини. Друг проблем, с който се сблъскват тези читалища, са почти недостижимите критерии за кандидатстване по различните мерки на Програмата за развитие на селските райони.

Последиците от това са невъзможност за ремонтиране на сградите и закупуване на необходимото оборудване. Разчита се изцяло на финансиране от общината, което е огромна трудност. През годините се превърна в проблем и задължението на читалищата да подават декларация по чл. 92 от ЗКПО, както е при фирмите, и да бъдат облагани с 10% данък. На практика обаче те не генерират печалба, за да се облагат по този начин. Редно е да се обмисли и вариант за стимули под различна форма за читалищата, които доказват своята културна дейност.

Десислава Венциславова представи и мерките на БСП в краткосрочен и дългосрочен план, отнасящи се до развитието на културата:

  • Предложение разходите за развитие на българската култура да достигнат 1% от БВП за следващата година
  • Разработване на нова методика за финансиране на държавните културни институти
  • Възобновяване на работата по изготвяне и приемане на Национална стратегия за развитие на българската култура
  • Разработване на мерки за постигане на по-голяма свобода на медиите

БСП за България е с № 33 в интегралната бюлетина