Връщат до 1350 лева за три деца

Връщат до 1350 лева за три деца

Нови по-високи данъчни облекчения ще могат да ползват родителите на деца и деца с увреждания. Данъчната отстъпка е значително по-висока в сравнение с предходни години и ще се прилага еднократно само за доходите от 2021 г.

За да ползва данъчните облекчения, физическото лице (вкл. едноличен търговец) трябва през 2021 г. да е получавало доходи, облагаеми с годишни данъци (данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец). Хората без доходи или само с необлагаеми такива като обезщетение за майчинство например, както и само с доходи, облагаеми с окончателен и/или патентен данък, не могат да се възползват от облекченията, но това може да направи другият родител.

За тази година сумите, с които е възможно да се намали общата годишна данъчна основа при ползване на данъчно облекчение за деца, са: 4500 лв. за 1 дете, 9000 лв. за 2 деца и 13 500 лв. за 3 и повече деца, като родителите ще получат съответно до 450 лв. за 1 дете, до 900 лв. за 2 и до 1350 лв. за 3 и повече деца. За отглеждане на 1  дете с увреждания намалението е в размер на 9000 лв., като сумата за получаване е до 900 лв.

Непроменени остават условията за ползване на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания. Те са подробно описани в сайта на НАП, а през тази седмица предстои да бъде публикувана повече информация и във Фейсбук страницата на ведомството. Едно от най-важните изисквания за прилагане на облекченията е лицата да нямат задължения, подлежащи на принудително изпълнение. НАП съветва гражданите да проверят с персонален идентификационен код данъчната си сметка онлайн за задължения предида ползват данъчно облекчение, за да избегнат неудобства.

Данъчните облекчения могат да се ползват по 2 начина, както и досега. Единият е с подаване на декларация пред работодателя по основния трудов договор в периода от 30 ноември до 31 декември т. г. В този случай работодателят може да възстанови данъка в срок до края на януари 2022 г. Втората възможност за ползване на данъчното намаление е с подаване на годишна данъчна декларация в НАП в срок от 10 януари до 3 май 2022 г., като паричните суми ще бъдат възстановени след проверка от приходната администрация в срок от 1 месец след подаването на декларацията.

Подробна информация за данъчните облекчения има в сайта на агенцията www.nap.bg, фейсбук страницата на ведомството, а телефонна консултация по тези въпроси може да се направи с Информационния център на НАП на телефон: 0700 18 700 и на имейл infocenter@nra.bg.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.