Внимание! Предупреждават за повишена опасност от пожари

Внимание! Предупреждават за повишена опасност от пожари

12 са пожарите през месец ноември, при които са нанесени преки материални щети. Пет от тях са възникнали от небрежност при боравене с открит огън, 3 – от късо съединение, 1 – при неправилно ползване на отоплителен уред, 1 – от техническа неизправност, 1 – при огневи работи, причината за един е в процес на установяване.

През месеца са гасени 9 пожара в комини, 5 – в жилищни сгради, 4 – в спомагателни постройки, 2 – в транспортни средства. Регистрирани са 15 излизания за гасене на запалени отпадъци и 10 – за запалени сухи треви.

През отоплителния сезон, се увеличава опасността от възникване на пожари от непочистени комини и димоотводни тръби, както и от неизправни отоплителни уреди. В тази връзка РДПБЗН Монтана напомня основни правила при експлоатацията на отоплителните уреди:

– Отоплителните уреди и съоръжения трябва да се проверят, като всички неизправности се отстраняват незабавно, а ако това е невъзможно, уредите се спират от експлоатация.
– Комините и димоотводните тръби трябва да се почистят от сажди и отлагания преди експлоатацията ѝм, както и периодично при необходимост през отоплителния сезон. ПОЧИСТВАНЕТО НА КОМИНИТЕ СЕ РАЗРЕШАВА САМО МЕХАНИЧНО. ЗАБРАНЕНО Е УМИШЛЕНОТО ИМ ЗАПАЛВАНЕ!
– Локалните отоплителни уреди (печки) и димоотводните им тръби се поставят на разстояние, минимум 0.5 м от горими материали, конструктивни елементи и мебели.
– Отоплителните уреди се експлоатират върху негорима основа, а пред печките за твърдо гориво се поставя негорима подложка за ограничаване падането на въглени върху горимия под или настилки.
– Газовите бутилки с пропан-бутан, трябва да преминат технически преглед в лицензиран сервиз. Необходима е проверка за изправността на редуцир-вентилите, уплътненията и на газопроводите. При неизправност, същите трябва да се подменят.
– Електрическите инсталации в сградите се поддържат в изправно състояние. Недопустимо е подсилването на електрическите предпазители.
– ВКЛЮЧВАНЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПРЕТОВАРВАНЕ И ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР.
ВНИМАНИЕ:
– Не се оставят без наблюдение включени отоплителни и електронагревателни уреди!
– Не оставяйте сами в къщи и без наблюдение малки деца, а също така и възрастни хора! На децата ограничете достъпа им до кибрити, запалки и други огнеизточници, а на възрастните припомняйте постоянно мерките за безопасност.
– При възникване на пожар, или изтичане на газ, незабавно напуснете помещението и се обадете на тел. 112!

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.