113 криминални престъпления са регистрирани през месец ноември в област Монтана

113 криминални престъпления са регистрирани на територията на област Монтана през месец ноември т.г. спрямо 149 за същия месец на предходната година, което е намаление с 24 %, сочат данните на АИС „Полицейска статистика“ на ОДМВР Монтана. Разкриваемостта на криминалните престъпления през месеца е 30%.

Престъпления против собствеността – намаление с около 62,5 %, в сравнение с предходната година / 18 криминални престъпления, при 48 през същия месец на 2020 г./.

Престъпления против личността през месец ноември 2021 г. –ръст от 75 % в сравнение с ноември на 2020 г. / 14 престъпления, при 8 през 2020 г./.

Грабежи – 1 регистриран грабеж, през ноември на 2020 г. също един грабеж

 Кражби – намаление с 60% / 14 , срещу 35 за ноември 2020 г./.
 Измами – една регистрирана измама за месеца през 2021 г., / при липса на измами за 2020 г./.
 Умишлени убийства – през месеца няма регистрирано умишлено убийство, при липса за същия период на 2020 г.
 Посегателства спрямо МПС – няма регистрирани престъпления през ноември 2021 г., при липса на такива престъпления през ноември на 2020 г.
 Палежи – 1 за ноември 2021 г., срещу 5 регистрирани за месец ноември 2020 г.
 Наркотици – регистрирани за месец ноември 2021 г. са 10, срещу 4 за същия период на 2020 г., като се отчита увеличение с 1,5 пъти.

За периода януари – ноември 2021 г. на територията ОД МВР Монтана са регистрирани 1 494 престъпления, при 1724 за 2020 г., което е спад с около 13.3 %. Разкриваемостта на криминалните престъпления е  54,69% спрямо 46,23 % към същия месец на предходната година – което е ръст от 8,5 %.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.