До края на декември искаме данъчните облекчения за деца

Одитори провериха три общини в област Монтана

До края на декември родителите на деца и на деца с увреждания могат да ползват по-високите данъчни облекчения чрез работодателя си по основно трудово правоотношение. За целта трябва да подадат декларация пред него в срок до 31 декември т. г. В този случай работодателят може да им възстанови до края на януари 2022 г. удържания в повече данък за 2021. 

Данъчната отстъпка е значително по-висока в сравнение с предходни години и се прилага еднократно само за доходите от 2021 г. Изчислението на сумата за получаване се прави въз основа на облагаемите доходи на родителите през 2021 г. Сумите, с които е възможно да се намали общата годишна данъчна основа при ползване на данъчно облекчение за деца, са: 4500 лв. за едно дете, 9000 лв. за две деца и 13 500 лв. за три и повече деца, като родителите ще получат съответно до 450 лв. за едно дете, до 900 лв. за две и до 1350 лв. за три и повече деца. За отглеждане на едно дете с увреждания намалението за тази година е в размер на 9000 лв., като сумата за получаване е до 900 лв.  

Родителите на деца с 50 и с над 50% увреждания имат право да ползват и двете данъчни облекчения. Например за отглеждането на едно дете, което е с увреждания, родителят има право на данъчно облекчение за деца в размер на 4500 лв. (сума за получаване до 450 лв.) и на данъчно облекчение за деца с увреждания 9000 лв. (сума за получаване до 900 лв.)  Двете данъчни облекчения се сумират и  така общият им размер може да достигне до 13 500 лв. (сума за получаване до 1350 лв.).

Освен пред работодател, данъчно облекчение може да се ползва и с подаване на годишна данъчна декларация в НАП в срок от 10 януари до 3 май 2022 г., като паричните суми ще бъдат възстановени след проверка от приходната администрация в срок от 1 месец след подаване на декларацията.

За да ползва данъчните облекчения, физическото лице (вкл. едноличен търговец) трябва през 2021 г. да е получавало доходи, облагаеми с годишни данъци (данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец). Хората без доходи или само с необлагаеми такива като обезщетение за майчинство например, както и само с доходи, облагаеми с окончателен и/или патентен данък, не могат да се възползват от облекченията, но това може да направи другият родител, уточнява НАП.  

Едно от най-важните изисквания за прилагане на облекченията е лицата да нямат задължения. НАП съветва лицата да проверят с персонален идентификационен код данъчната си сметка онлайн за задължения предида ползват данъчно облекчение, за да избегнат неудобства.

Условията за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания са подробно описани в сайта на НАП и Фейсбук страницата на ведомството. Консултация по тези въпроси може да се направи с Информационния център на НАП на телефон: 0700 18 700 и имейл infocenter@nra.bg.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.