Над 125 млн. лв. постъпления в НАП Монтана за 2021 г.

Близо 1,8 милиона потребители ползват ПИК на НАПпроизводствена сграда и товарен автомобил

Общо 125,4 млн. лв. са постъпленията в офиса на Националната агенция за приходите в Монтана през 2021 г., което е с 3,3 млн. лв. над планираното и с над 14,8 млн. лв. повече от предходната 2020 г.

Запазва се ръстът на доброволно спазване на данъчното и осигурително законодателство от страна на бизнеса и гражданите, като постъпленията в хазната също устойчиво нарастват.

През 2021 г. приходите за централния бюджет възлизат общо на 33,9 млн. лв., което с близо 11% повече от предходната 2020 г.

Над 9,9 млн. лв. са платени от бизнеса за корпоративни данъци, а 25,7 млн. лв. са от данък върху доходите на физически лица, което е с 23% повече в сравнение с 2020 г.

Общият размер на приходите от осигурителни вноски е 91,4 млн. лв., като от тях 53,6 млн. лв. са за държавно обществено осигуряване, 24,8 млн. лв. – за здравноосигурителни вноски, и 11,7 млн. лв. – за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Ръстът в приходите от осигурителни вноски надвишава 14% спрямо предходната година.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.