Данъчна кампания 2022 ще започне на 10 януари

Данъчна кампания 2022 ще започне на 10 януари

Данъчна кампания 2022 г. започва на 10 януари, като от тази дата стартира подаването на декларациите за доходите на физическите лица по електронен път, по пощата и в офисите на приходната администрация. В началото на март 2022 г., след подаването на данните от работодатели и платци на хонорари, ще бъде пусната и предварително попълнената декларация за доходите, която се подава с ПИК или с електронен подпис през Портала за електронни услуги на НАП. В нея ще бъдат вписани автоматично данни за получени през 2021 г. доходи от трудови правоотношения,  граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица и други.

Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане е 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите и плащане на дължимия данък тази година е 3 май, първият работен ден след 30 април, припомня приходната администрация.

Лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 30 юни. Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък /чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 30 юни.

Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да се получи в интернет страницата на приходната администрация www.nap.bg и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цена според тарифите на съответния оператор.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.