138 криминални престъпления са регистрирани през месец декември в област Монтана

Пребиха и ограбиха възрастен мъж в Расово

138 криминални престъпления са регистрирани на територията на областта през месец декември м.г. спрямо 144 за същия месец на предходната година, което е намаление с 4,2 %, сочат данните на АИС „Полицейска статистика“ на ОДМВР Монтана. Разкриваемостта на криминалните престъпления през месеца е 38,4 %.

Престъпления против собствеността – намаление с около 61,6 %, в сравнение с предходната година / 28 криминални престъпления, при 73 през същия месец на 2020 г./.

Престъпления против личността през месец декември 2021 г. –ръст от 30 % в сравнение с ноември на 2020 г. / 13 престъпления, при 10 през 2020 г./.
  Грабежи – 1 регистриран грабеж, през декември на 2020 г. два грабежа
  Кражби – намаление с 67,7% / 20 , срещу 62 за декември 2020 г./.
  Измами – една регистрирана измама за месеца през 2021 г., / при 1 измама за 2020 г./.
  Умишлени убийства – през месеца няма регистрирано умишлено убийство, при липса за същия период на 2020 г.
  Посегателства спрямо МПС – няма регистрирани престъпления през декември 2021 г., при липса на такива престъпления през ноември на 2020 г.
  Палежи – 4 за декември 2021 г., срещу 1 регистрирани за месец декември 2020 г.
  Наркотици – регистрирани за месец декември 2021 г. са 7, срещу 10 за същия период на 2020 г., като се отчита намаление с 30%.

За периода януари – декември 2021 г. на територията ОД МВР Монтана са регистрирани 1 659 престъпления, при 1 850 за 2020 г., което е спад с около 10.3 %. Разкриваемостта на криминалните престъпления е 57,14 % спрямо 46,59 % към същия месец на предходната година – което е ръст от 10,55 %.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.