Над 41 хиляди души получават пенсии в Монтанско

Над 41 хиляди души получават пенсии в Монтанскобез увеличение на пенсиите

От 01.01.2022 г. изискванията за навършени години и осигурителен стаж при пенсиониране се увеличават. Мъжете ще могат да се пенсионират при навършени 64 години и 5 месеца и ако имат осигурителен стаж от 39 години и 2 месеца.

Възрастта за пенсиониране на жените нараства на 61 години и 10 месеца, а изискването за осигурителен стаж е 36 години и 2 месеца.

От 25.12.2021 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст става 370.00 лв, а максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях – 1500 лв.

Пенсиите ще се изплащат с преизчислен размер в съответствие с влезлите в сила на 25 декември 2021 г. промени в пенсионното законодателство, а именно:

Прилаганата в пенсионната формула тежест на годините осигурителен стаж от 1,2 на сто е променена на 1,35 на сто за всяка година осигурителен стаж без превръщане. Годините стаж с превръщане (категория труд), надхвърлящи календарната продължителност на зачетения осигурителния стаж, продължават да участват при определяне размера на пенсията с коефициент 1,2.

С пенсиите за м. януари 2022 г. на пенсионерите ще бъде изплатена разликата между старите и новите размери на пенсиите от 25 до 31 декември 2021 г. Съгласно постановление на Министерския съвет, с пенсиите за януари всички пенсионери ще получат и еднократна допълнителна сума от 60 лв. към пенсиите си.

Изплащането на пенсиите и добавките за м. януари 2022 г. ще се извърши в периода от 7 януари до 20 януари. Пенсиите на пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще бъдат преведени на 7 януари 2022 г., а изплащането на сумите чрез пощенските станции ще се извършва по предварително  изготвен и обявен от тях график.

Към настоящия момент броят на пенсионерите в област Монтана е 41 267. Изплатената сума за пенсии и добавки през м. януари е в размер на 22 958 002 лв.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.