Съдът в Монтана отне имущество от мъж и жена за почти 200 хил. лева

Съдът в Монтана отне имущество от мъж и жена за почти 200 хил. лева

Окръжен съд – Монтана отне от съжителстващи на семейни начала мъж и жена от Лом дялове на фирми, парични средства и автомобили на обща стойност близо 198 000 лева.

Делото бе образувано по иск от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/  срещу  С. Г. С. /40 г./,  М. Г. И. /35 г./  от Лом  и  „О. П. и сие“ ЕООД.  

При проверка на КПКОНПИ е било установено, че за периода 2008 – 2018 г. С. Г. С. и М. Г. И. са реализирали приходи в размер на 44 888, 43 лева,  а притежаваното от тях имущество – пари, движими и недвижими вещи, сред които над 120 леки и товарни автомобила и собственост в 15 дружества, надхвърля 600 000 лева.

През 2018 г. срещу С. Г. С. е образувано досъдебно производство, а поради значително несъответствие  в имуществото на проверяваните лица КПКОНПИ е подала в съда искова молба  за отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 371 450 лева. В хода на процеса бе установено, че  с  присъда от 16.05.2018 г. на ОС – Монтана  С. Г. С. е признат за виновен, че от 2013 г. до 2016 г. в Лом избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по Закона за местните данъци и такси в особено големи размери – общо за 20 720,24 лв., като в двумесечен срок не е подал в Община Лом декларации за придобитите и регистрирани на негово име 120 леки и товарни автомобили. По това дело подсъдимият С. Г. С. е осъден на 3 години „Лишаване от свобода“ както и на конфискация в полза на държавата на 106 автомобила негова собственост. Тъй като конфискуваните с присъдата автомобили вече не са собственост на С. Г. С.  цената на иска  е намалена на 197 912 лева.

След като се запозна с искането на Комисията, отговора по него, приложените писмени доказателства, събраните в хода на процеса доказателства и заключенията на вещите лица съдът установи, че е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваните С.Г. С. и М. Г. И. в размер на 853 737,74 лева, като това налага правния извод, че исковата претенция на КПКОНПИ  е основателна.

Затова ОС  – Монтана обяви решение, с което отне в полза на държавата незаконно придобито имущество от С. Г. С. и М. Г. И. на обща стойност 197 912 лева, в което влизат  суми от придобити  от тях дялове в дружества, суми от продажби на 33 автомобила и стойността на други 20  автомобила тяхна собственост.  Подсъдимите С. Г. С. и М. Г. И. трябва да платят общо и 7 915,72 лева  в полза на бюджета на съдебната власт – държавна такса съобразно уважения размер на иска, както и 3220 лева по сметка на КПКОНПИ за разноски по делото.

 Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София в двуседмичен срок.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.