НАП Монтана събра 9,5 млн. лв. просрочени задължения през 2021

Полицията разследва купуване на гласове в Берковица

Близо 9 500 000 лв. просрочени задължения събра НАП Монтана през 2021 г. Над 1 000 000 лв. от тях са постъпили в бюджета от продажби на имущество на длъжници чрез 151 търга, от които 139 с тайно и 12 с явно наддаване.

За същия период са издадени 157 постановления за налагане на обезпечителни мерки – 93 запора върху движими вещи и моторни превозни средства и 64 възбрани върху недвижими имоти.

През 2021 г. са осъществени 591 телефонни разговора и 62 срещи с длъжници с цел уточняване на начина за плащане на просрочените задължения. Издадени са 20 разрешения за неотложни плащания във връзка с дейността на търговци, на които е наложен запор върху банковите сметки.

НАП препоръчва всяка фирма и физическо лице периодично да проверява онлайн задълженията си към приходната администрация, както и за евентуално образувано изпълнително дело. Това става с безплатния персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП) в Портала за е-услуги на приходната администрация.

НАП съветва своите клиенти да погасяват задълженията си, а при вече образувано изпълнително дело да осъществят незабавен контакт с публичния изпълнител по него. Важно е да се има предвид, че просрочените задължения се плащат по определена за това банкова сметка. В случай на финансови затруднения, длъжникът може да предостави обезпечение и да обсъди с публичния изпълнител възможност за краткосрочно погасяване на дълга на части.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.